ویزای ازدواج استرالیا

ویزای همسر (زیرگروه 820 و 801)

این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) پیش نیاز ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) می باشد و زمان درخواست اخذ این ویزا شما بایستی داخل استرالیا باشید.

ویزای موقت همسر (زیرگروه 820) به شما اجازه می دهد:  
•    تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار شوید
•    در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید

در صورت اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 801) شما اجازه خواهید داشت:  
•    در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
•    از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید.

ویزای ازدواج استرالیا

 • ویزای ازدواج استرالیا ‬برای‭ ‬متقاضیانی‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬از‭ ‬طریق‭ ‬ازدواج‭ ‬با‭ ‬شهروند‭ ‬یا‭ ‬فرد‭ ‬دارای‭ ‬اقامت‭ ‬دائم‭ ‬استرالیا،‭ ‬قصد‭ ‬زندگی‭ ‬را‭ ‬داشته‭ ‬باشند‭. ‬
 • برای‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا‭ ‬فرد‭ ‬می‌تواند‭ ‬داخل‭ ‬یا‭ ‬خارج‭ ‬از‭ ‬استرالیا‭ ‬باشد‭.‬
 • شرایط‭ ‬و‭ ‬مقررات‭ ‬کلی‭ ‬مهاجرت‭ ‬ایجاب‭ ‬می‌کند‭ ‬که‭ ‬شخص‭ ‬متقاضی‭ ‬قبل‭ ‬از‭ ‬تقاضای‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا،‭ ‬با‭ ‬همسر‭ ‬خود‭ ‬ازدواج‭ ‬قانونی‭ ‬کرده‭ ‬و‭ ‬مدارک‭ ‬کامل‭ ‬و‭ ‬سند‭ ‬ازدواج‭ ‬را‭ ‬همراه‭ ‬خود‭ ‬داشته‭ ‬باشد‭.‬

‭* ‬ نکته‭ ‬مهم‭ ‬این‭ ‬است‭ ‬که‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬باید‭ ‬اثبات‭ ‬کنند‭ ‬که‭ ‬رابطه‭ ‬آنها‭ ‬واقعی‭ ‬بوده‭ ‬و‭ ‬هدف‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬کسب‭ ‬اقامت‭ ‬نیست‭. ‬معمولا‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬زمینه‭ ‬باید‭ ‬مدارک‭ ‬متعددی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬اثبات‭ ‬روابط‭ ‬دو‭ ‬طرف‭ ‬قبل‭ ‬و‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج‭ ‬ارائه‭ ‬شود‭.‬

شرایط کلی ویزای ازدواج استرالیا

ویزای ازدواج استرالیا مختص افرادیست که ازدواج رسمی و ثبت شده داشته باشند و یا بتوانند ثابت کند که در ۱۲ ماه گذشته زندگی مشترک با شریک خود داشته داشته اند.

نحوه اقدام برای متقاضیانی که در زمان اقدام داخل و خارج از استرالیا هستند متفاوت میباشد. همینطور مدت زمان رسیدگی به پرونده  های که از داخل خاک استرالیا اقدام میشود در حال حاضر بسیار طولانی تر خواهد بود.

پس‭ ‬از‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا:‬

 • افرادی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ویزای ازدواج‭ ‬وارد‭ ‬استرالیا‭ ‬می‌شوند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬از‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬رایگان‭ ‬شهروندان‭ ‬این‭ ‬کشور‭ ‬به‭ ‬آسانی‭ ‬استفاده‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اجازه‭ ‬کار‭ ‬تمام‌وقت‭ ‬بدون‭ ‬هیچ‌گونه‭ ‬شرایطی‭ ‬برای‭ ‬آنها‭ ‬در‭ ‬نظر‭ ‬گرفته‭ ‬خواهد‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬ویزا‭ ‬قابل‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬اقامتت‭ ‬است‭.‬
 • ویزای ازدواج استرالیا‭ ‬قابل‭ ‬تبدیل‭ ‬به‭ ‬ویزای‭ ‬اقامت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬
 • معمولا‭ ‬۲‭ ‬سال‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬ازدواج،‭ ‬اگر‭ ‬زوج‭ ‬متقاضی‭ ‬در‭ ‬طی‭ ‬این‭ ‬مدت‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬مشترک‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬هم‭ ‬زندگی‭ ‬کرده‭ ‬باشند‭ ‬و‭ ‬مدارکی‭ ‬دال‭ ‬بر‭ ‬اثبات‭ ‬این‭ ‬موضوع‭ ‬به‭ ‬کارشناس‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬ارائه‭ ‬دهند،‭ ‬واجد‭ ‬شرایط‭ ‬برای‭ ‬اخذ‭ ‬ویزای‭ ‬دائم‭ ‬هستند‭.‬
 • دارندگان‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا‭ ‬اجازه‭ ‬کار‭ ‬و‭ ‬تحصیل‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬متقاضیانی‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬ویزاهای‭ ‬دانشجویی‭ ‬و‭ ‬کاری‭ ‬در‭ ‬استرالیا‭ ‬هستند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬در‭ ‬صورت‭ ‬ازدواج‭ ‬ویزای‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬داخل‭ ‬استرالیا‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬ویزا‭ ‬تبدیل‭ ‬کنند‭..‬

هزینه‌های ویزای ازدواج استرالیا‭:‬

هزینه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬ویزای ازدواج استرالیا،‭ ‬به‭ ‬سه‭ ‬دسته‭ ‬طبقه‌بندی‭ ‬می‌شود‭:‬

۱- هزینه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت برای ویزای ازدواج استرالیا‭

 • هزینه‭ ‬ویزا‭ ‬اپلیکیشن‭ ‬برای‭ ‬متقاضی‭ ‬اصلی‭: ‬۶۸۶۵‭ ‬دلار
 • هزینه‭ ‬ویزا‭ ‬اپلیکیشن‭ ‬برای‭ ‬وابستگان‭ ‬بالای‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭: ‬۳۴۳۵‭ ‬دلار
 • هزینه‭ ‬ویزا‭ ‬اپلیکیشنبرای‭ ‬وابستگان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭: ‬۱۷۲۰‭ ‬دلار

‭* ‬این‭ ‬ارقام‭ ‬اداره‭ ‬مهاجرت‭ ‬ممکن‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬زمان‭ ‬اقدام‭ ‬شما‭ ‬افزایش‭ ‬یابد‭. ‬ضمنا‭ ‬مبلغ‭ ‬‮«‬یک‭ ‬و‭ ‬هشت‭ ‬صدم‭ ‬درصد‮»‬‭ ‬از‭ ‬کل‭ ‬هزینه‌های‭ ‬دولتی‭ ‬پرداختی‭ ‬برای‭ ‬پرداخت‭ ‬با‭ ‬کارت‌های‭ ‬اعتباری‭ ‬اضافه‭ ‬می‌شود‭.‬

۲- هزینه‌های‭ ‬مربوط‭ ‬به‭ ‬شرکت‭ ‬مهاجرتی‭ ‬ویزایاب برای ویزای ازدواج استرالیا‭

هزینه‭ ‬ما‭ ‬بستگی‭ ‬به‭ ‬تعداد‭ ‬افراد‭ ‬خانواده‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬۲‭ ‬قسط‭ ‬گرفته‭ ‬میشود‭.‬

 • ما‭ ‬برای‭ ‬متقاضی‭ ‬اصلی‌‭ ‬۳۰۰۰‭ ‬دلار‭ ‬میگیریم
 • برای‭ ‬همراهان‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬بالایی‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬۱۰۰۰‭ ‬دلار
 • برای‭ ‬همراهان‭ ‬و‭ ‬فرزندان‭ ‬زیر‭ ‬۱۸‭ ‬سال‭ ‬هر‭ ‬نفر‭ ‬۵۰۰‭ ‬دلار

۳- سایر‭ ‬هزینه‌های ویزای ازدواج استرالیا‭ ‭‬

 • معاینات‭ ‬پزشکی‌ برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • سؤ‭ ‬پیشینه برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • امتحان‭ ‬زبان برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • ترجمه‭ ‬مدارک برای ویزای ازدواج استرالیا‭
 • و‭ ‬غیره‭.‬

ویزای موقت همسر (زیرگروه 309 و 100)

این ویزا به همسر یا شریک زندگی یک شهروند استرالیا، مقیم دائم استرالیا یا شهروند نیوزلند واجد شرایط اجازه میدهد در استرالیا زندگی کنند.
داشتن ویزای موقت همسر (زیرگروه 309) پیش نیاز ویزای دائم همسر (زیرگروه 100) می باشد و زمان درخواست اخذ ویزای موقت شما بایستی خارج از استرالیا باشید. زمان درخواست اخذ ویزای دائم شما میتوانید داخل یا خارج از استرالیا باشید.

ویزای موقت همسر (زیرگروه 309) به شما اجازه می دهد:  
•    به استرالیا وارد شده و تا زمان اخذ ویزای دائم همسر در استرالیا اقامت داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار شوید
•    در استرالیا (بدون داشتن پشتوانه مالی دولت استرالیا)  مشغول تحصیل شوید
•    از سرویس مراقبت های پزشکی (مدیکر) استفاده کنید

در صورت اخذ ویزای دائم همسر (زیرگروه 100) شما اجازه خواهید داشت:  
•    در استرالیا اقامت دائم داشته باشید
•    در استرالیا مشغول کار و تحصیل شوید
•    درصورت داشتن شرایط لازم جهت شهروندی استرالیا اقدام کنید
•    اسپانسر بستگان واجد شرایط خود جهت اقامت دائم شوید
•    از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار شود
•    تا پنج سال از تاریخ صدور ویزا از و به استرالیا سفر کنید

شما می توانید در درخواست ویزای خود افراد زیر را نیز به عنوان همراه خود معرفی کنید:
•    فرزندان وابسته به شما
•    دیگر خویشاوندان وابسته.

ویزای نامزدی استرالیا (subclass 300)

ویزای نامزدی مخصوص افرادی است كه نامزد آنها شهروند و یا مقیم دائم کشور استرالیا و یا یكی از شهروندان کشور نیوزیلند واجد شرایط زندگی در استرالیا باشد.

 • اعتبار ویزای نامزدی استرالیا به مدت ۹ ماه است و متقاضی باید ظرف این مدت وارد استرالیا شده و با فرد مورد نظر ازدواج كند.
 • لازم نیست ازدواج حتما در استرالیا صورت بگیرد.
 • در صورتی که شما در مدت ۹ ماه ازدواج کنید، می‌توانید تقاضای ویزای ازدواج استرالیا را بدهید.
 • همسر شما باید حمایت مالی شما را بر عهده گرفته و شما باید تا ۹ ماه بعد از گرفتن ویزای نامزدی با فرد مورد نظر ازدواج کنید.
 • پس از ازدواج‌تان با فرد مورد نظر و قبل از این كه ویزای نامزدی باطل شود، باید تقاضای ویزای ازدواج را ارائه دهید تا بتوانید در استرالیا به زندگی مشترک ادامه دهید.

شرایط کلی ویزای نامزدی استرالیا

ویزای نامزدی برای افرادیست که میخواهند نامزد خود را به استرالیا آورده و ظرف مدت ۹ ماه از زمان صدور ویزا اقدام به ازدواج نمایند، در غیر اینصورت ویزای فرد باطل شده و باید به کشور خود بازگردد.

نکات مهمی که در باره ویزای نامزدی استرالیا باید بدانید:

 • ازدواج دو نفر در این مدت ۹ ماه حتما نباید در استرالیا انجام شود
 • شخص اسپانسر باید نامزد خود را تا ۹ ماه حمایت مالی نمیاد
 • قبل از پایان ۹ماه ویزای نامزدی باید برای ویزای ازدواج اقدام نمایند
 • پروسه زمانی دریافت این ویزا معمولا بین 4 تا ۶ ماه خواهد بود

شرایط شخص اسپانسر

شخص اسپانسر باید:

 • شهروند یا مقیم دائم استرالیا و یا از واجدین شرایط اقامتی نیوزلند باشد.
 • بالای ۱۸ سال باشد. در غیر اینصورت والدین وی باید اسپانسر باشند.
 • اسپانسر متعهد میشود که تا ۲ سال از زمان اخذ اقامت دائم، همسر خود را از جهت نیازهای اولیه زندگی حمایت مالی نمیاد.
 • کسانی که در ۵ سال گذشته اسپانسر این ویزا بوده اند یا توسط شخص دیکری اسپانسر شده اند فقط در شرایط خاصی میتوانند اسپانسر شوند.

شرایط دارندگان ویزای نامزدی و ازدواج پس از مهاجرت به استرالیا

 • متقاضیانی که با ویزای ازدواج وارد استرالیا میشوند اجازه ادامه تحصیل و کار را دارند. همینطور میتواند از مزایای خدمات پزشکی رایگان نیز استفاده نمایند.
 • این شرایط برای ویزای نامزدی محدود ترمیباشد.
 • در اغلب موارد ویزای صادر شده برای متقاضیان ویزای ازدواج یک ویزای موقت ۲ ساله است که پس از ۲ سال از تاریخ ثبت پرونده اجازه اقدام برای اقامت دائم را خواهند یافت که مجددا مدارک مبنی بر اثبات رابطه همسری باید ارایه گردد.
 • مانند سایر ویزاها شخص پس از ۴ سال اقامت در استرالیا میتواند برای شهروندی استرالیا اقدام نماید.

Contact us today for a commitment free briefing with our Registered Migration Agents in Melbourne to find more about your visa options.